!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samlingslokal

Föreningen har två samlingslokaler, en i resp "plus".  Samlingslokalerna är främst tänkt att användas för gemensamma aktiviter i föreningen.

Styrelsen håller sina sammanträden, informationsmöten, arbetsmöten etc i lokalerna.

 

Den som lånar lokalen ska vara lägenhetsinnehavare inom föreningen.

 

Regler och anvisningar angående användning av lokalerna finns i dokumentet Samlingslokaler2011.pdf, se nedan. 

Dokument

Samlingslokaler2011.pdf 2011-05-02