!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallshantering

Vi har behållare för

- matavfall (bruna tunnor)

- brännsbart avfall

- plast

- färjat glas

- ofärjat glas

- kartonger

- tidningar

- ljusrör

- lampor

- batterier

 

Målarfärg, penslar, kaffebryggare, telefoner lämnas hos Återvinningen, alt behållare för elartiklar som finns bl a vid Konsum Teg. Mera information finns på Umevas sida.

 

Absolut förbjudet att lämna osorterade sopor på golvet i soprummet.